Seminář o boření mýtů ve fyzioterapii a fitness.

Kdy? 24.11.2016  od 18:00 do 20:15
Kde? NODE5, Radlická 50, Praha 5
CENA 590,- Kč

Program

Fyzioterapie Fitness
Proč se svěřit do rukou fyzioterapeuta a co očekávat? Oblast výživy: Kvantita dostupných informací neodpovídá ani zdaleka její kvalitě
Prevence x akutní problém x chronické potíže Dieta je spektralní název – není to pojmenování pro stres, hlad, trápení, salát a vodu
Mýty ve fyzioterapii, aneb s čím nejčastěji přicházíte do ordinace Doplňky výživy ve sportu i mimo něj
Návod na použití vlastního těla – co pro sebe můžete udělat hned teď Mýty tak slabé a přesto se silně prosazují
Praxe –  jak sedět u PC a netrpět bolestmi zad

Eva Holomková DiS.

Po 11 letech praxe ve fyzioterapii v nemocnicích, lázních a ambulancích založila svou vlastní rehabilitaci Fyziofox. Poznatky získané na odborných kurzech předává svým klientům, aby i oni lépe porozuměli svému tělu a naučili se s ním pracovat.

Marko Trelo

je osobní trenér fitness se specializací na kondiční a svalový rozvoj, hubnutí a poradenství ve výživě. Má pestrou sportovní minulost a dodnes soutěží v kulturistice a benchpress. Délka jeho praxe přesahuje 8 let.

Přihláška

Jméno a příjmení*


Email*

Na tento email bude zasláno povtrzení registrace a pokyny k platbě.

Telefon*

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je nezbytné, abyste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem akce poskytnutých v souvislosti s objednáním semináře, a to za účelem zařazení do databáze pořadatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Vaše údaje jsou v dobrých rukou a nebudou poskytnuty třetí straně, a to ani za úplatu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Platební a Storno podmínky semináře
Účastník je povinen uhradit poplatek za účast na semináři do 7 dnů ode dne podání přihlášky. Přihlášky jsou přijímány dle data odeslání. Pokud Účastník neuhradí cenu akce do data konání akce, nemusí být na akci přijat. Pokud dojde ke zrušení akce z důvodů na straně Pořadatele, vrátí Pořadatel přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů na oznámený bankovní účet Účastníka. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Účastník na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud Účastník zruší účast na semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Účastník zruší účast méně než 14 dní před začátkem semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny semináře. Pokud Účastník zruší účast 3 dny a méně před začátkem semináře, nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

Souhlasím s Platebními a Storno podmínkami semináře.

Dokažte, že nejste robot!