Ordinační hodiny

od do
pondělí 9 18
úterý 14 18
středa 8 13
čtvrtek 14 18
pátek neordinuji

Objednání je závazné!

Omluvy nebo změny termínu jsou akceptovány nejpozději 24 hodin před domluvenou návštěvou, telefonicky nebo formou SMS.

Neomluvená návštěva bude účtována v plné výši. Za omluvu méně než 24 hodin předem budete požádáni o částečné pokrytí nákladů, jednorázově částkou ve výši 50 % ceny objednané terapie. Děkuji za pochopení.

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, Fyzioterapie Eva Holomková Fyziofox informuje, že zpracovává následující údaje za účelem evidence klientů.
– Jméno a příjmení
– Kontatní telefon
– Kontaktní e-mailová adresa

Odesláním rezervace potvrzujete, že souhlasíte s uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů přísně podle nařízení GDPR a to pouze pro potřeby soukromé fyzioterapie Eva Holomková Fyziofox. Odeslané osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Doba zpracování osobních údajů je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.