Eva Holomková, Dis.

  • REGISTROVANÝ FYZIOTERAPEUT – TJ. MAJÍCÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU.
  • REGISTRAČNÍ ČÍSLO 024-0107-0342
  • Ukončení studia fyzioterapie 2005

Profesionální zkušenosti

  • Městská nemocnice Ostrava Fifejdy
  • Sanatoria Klimkovice
  • Rehabilitační a regenerační centrum Ostrava
  • Medifin, poliklinika Kartouzská
  • Soukromá fyzioterapie – Fyziofox